Персональні дані, як спосіб не надати доступ до списків виборців в архівах

Виявляється, що одні й ті ж нормативні акти в різних областях/районах/архівах можуть трактувати по-різному. Нам це капєц, як не подабається, але реальність саме така. Якщо в Прилуках (Чернігівська область) ми без яких-небудь проблем опрацювали списки виборців [порахували кількість “постійних” та “тимчасових” НСП] з місцевих виборів 2017 року, то в Рівненській області аж два архіви нам в такій прєлєсті відмовили.

Ми звернулись до архівних відділів Млинівської РДА та Демидівської РДА Рівненської області. В обох випадках отримали відмову в опрацюванні списків виборців, причина [якщо коротко] – персональні дані.

Відповідь Млинівської РДА:

Відповідь Демидівської РДА:

Нагадаємо, що про це пише ПОРЯДОК доступу до виборчої документації:

1. Цей Порядок встановлює організацію доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання з виборів Президента України, виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, документації всеукраїнського референдуму тимчасового строку зберігання, переданої на архівне зберігання (далі – виборча документація).

2. Дія цього Порядку поширюється на державні архівні установи, архівні відділи міських рад, архівні установи сільських, селищних, міських рад для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду (далі – архів).

3. Доступ до виборчої документації надається на підставі заяви, що подається до архіву особисто або поштою, зокрема електронною.

4. Опрацювання виборчої документації здійснюється в присутності працівника архіву.

5. Якщо запитувана виборча документація містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

6. Доступ народних депутатів України до виборчої документації здійснюється відповідно до положень Закону України «Про статус народного депутата України».

7. Доступ до виборчої документації під час кримінального провадження здійснюється відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.

8. Пакети, коробки, архівні бокси, мішки тощо, в яких зберігається виборча документація, що надходить від виборчих комісій (комісій з всеукраїнського референдуму) в опломбованому або опечатаному вигляді (виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, попередні та уточнені списки виборців, списки учасників референдуму), розпечатуються спеціально створеною комісією у складі не менше трьох осіб, про що складається акт (додаток). У разі необхідності до складу комісії можуть залучатися представники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

9. Після завершення опрацювання виборча документація запаковується в ті самі пакети, коробки, архівні бокси, мішки тощо, які заклеюються, засвідчуються підписами членів комісії із зазначенням дати і часу та опечатуються печаткою архіву, про що також зазначається в акті.

10. Відомості про розпечатування та подальше опечатування пакетів, коробок, архівних боксів, мішків тощо, в яких зберігається виборча документація, фіксуються у журналі реєстрації актів розпечатування-опечатування пакетів, коробок, архівних боксів, мішків тощо з виборчою документацією тимчасового строку зберігання.

(GS)